บริการติดสติ๊กเกอร์, ฉลาก

เราให้บริการรับจ้างติดฉลากสินค้าทุกชนิด ติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องติดสติ๊กเกอร์ ช่วยและลดต้นทุนแรงงาน พร้อมให้บริการสำหรับกิจการหรือโรงงานที่มี สินค้า เช่น เครื่องสำอาง อาหาร หรือโรงงานผลิตขวดและอื่นๆที่ยังไม่พร้องลงทุนเครื่องจักร หรือกิจการนำเข้าสินค้าต่างๆ ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพปราณีตและสวยงาม