บริการแบ่งบรรจุ Re-pack

โดยบทบาทของการบรรจุภัณฑ์จะมีพันธกิจหลักเพื่อการเก็บรักษาสินค้าให้สามารถจัดเรียงรวบรวม อยู่ในเนื้อที่ อยู่ในเนื้อที่ซึ่งจํากัดให้มีปริมาตรการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีจะมีการออกแบบเพื่อให้ทําหน้าที่ป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้ได้รับความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อความสะดวกในการถ่ายเทสินค้าและเพื่อให้การส่งต่อสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย

รับแพ็คสินค้า บรรจุ รีแพ็ค แบ่งบรรจุ ห่อ สินค้าทุกประเภททั้งอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องสําอาง สู่ อาหารเสริม ยา ขนม ของเล่น บริการแพ็คเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ รับติดสติ๊กเกอร์ ติดฉลาก ยิงลอต พับกล่อง ชริ้งค์ฟิลม์ บรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษ ลังไม่ทึบ ลังไม่โปร่ง พาเลท แพ็คกิ้งสุญญากาศ บริการครบวงจร

ก่อนการดําเนินการแพ็คกิ้ง ทางเราขออนุญาตเข้าไปสํารวจในเบื้องต้น เพื่อดูรายละเอียดและขอบเขต บริการแพ็คกิ้ง เพื่อทางเราจะได้นําเสนอราคาที่พิเศษให้แก่คุณ ส่วนข้อมูลที่ทางเราต้องการเบื้องต้นคือ สินค้าคืออะไร ขนาด กว้าง ยาว สูง นํ้าหนักของตัวสินค้า ราคาประมาณของสินค้าเพื่อเป็นแนวทางให้คุณทราบว่าสินค้าที่จะให้ทางเราแพ็คกิ้งเหมาะที่จะแพ็คแบบใด เช่น กล่องกระดาษ ลังไม่ทึบ ลังไม่โปร่ง พาเลท ห่อ แพ็คกิ้งสุญญากาศ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวสินค้า และราคาที่เหมาะสมสําหรับคุณ ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆจะหมดไปเพียงคุณปรึกษาเรา
ทางเรามีความยินดีที่จะให้คําปรึกษาและสํารวจสินค้าให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น