บริการยิง ว/ด/ป ที่ผลิต, ยิงลอต

รับจ้างยิงInkjet วันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุหรือข้อความอื่นๆบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เรามีเครื่องยิงไว้บริการสำหรับสินค้าของท่านโดยเฉพาะ เนื่องจากสินค้าในกลุ่มของเครื่องสำอาง เวชสำอางอาหารและยาต้องมีระบุวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุหรือทั้งสองอย่างตามกฏหมายกำหนด และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของคุณให้ดูเป็นสากลทัดเทียมคู่แข่งมากยิ่งขึ้น