บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

License Guru บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (Hotel) โฮลเทล (Hostel) และรีสอร์ท (Resort) ทุกประเภท
ทุกขนาด ทั่วประเทศ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากหอพัก (Apartment) มาเป็นโรงแรม เราก็ช่วยทำใบอนุญาตให้กับท่านได้ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะช่วยในทุกขั้นตอนจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เพราะเป้าหมายของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา