บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักรทุกประเภท

License Guru บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท เราช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวกสบาย บริการที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน
ดำเนินงานโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

จดทะเบียนเครื่องจักรแล้วได้ประโยขน์อะไร?

1. ได้รับเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องจักรใหม่
ผู้ประกอบการที่นำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อได้รับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. ได้รับสิทธิพิเศษด้านการเงิน
ผู้ประกอบการจะได้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยกู้ได้สูงสุดถึง 90% ของใบสั่งซื้อเครื่องจักร ดอกเบี้ย 4% ต่อปีตลอดอายุสัญญาและผ่อนนานถึง 7 ปี3. ได้รับการยกเว้นภาษี
ผู้ประกอบการจะได้ยกเว้นอากรขาเข้าของเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน4. ได้รับ Fast Track จดทะเบียน
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรผ่านช่องทางพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภายใน 3 วัน
5. ได้รับคำแนะนำ
ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์