เกี่ยวกับ โออีเอ็ม กูรู 

เราเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมทุกชนิด (OEM) การรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ ต่างๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เราผลิตอาหารเสริม ในรูปแบบ One Stop Serviceเรามุ่งมั่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออกสู่ตลาดเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในด้านจัดหา วัตถุดิบจากแหล่งทั่วโลก เพื่อพร้อมพัฒนาให้กลุ่มสินค้าที่ผลิตมีความก้าวไกล คัดเลือกทดสอบสารสกัดจากธรรมชาติให้ได้มาตราฐานเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นไป