สูตรลับ “ปั้นธุรกิจ Hostel/Hotel ให้เปรี้ยง!

1. Location

2. Service

3. Concept

4. License

1. Location 2. Service 3. Concept 4. License
บริษัทเรารับบริการ ดำเนินการ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และเอกสารต่างๆ